Ανθρωπομετρικές μετρήσεις και αξιολόγηση

Ανθρωπομετρικές μετρήσεις και αξιολόγηση

Η μέτρηση του βάρους και του ύψους αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την τακτική διατροφική αξιολόγηση του ατόμου. Οι μετρήσεις των περιφερειών του σώματος, όπως η περιφέρεια μέσης και η περιφέρεια ισχίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η κατανομή λίπους στο σώμα και ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με την κεντρικού τύπου παχυσαρκία. Επίσης, με βάση τις μετρήσεις της περιφέρειας μέσου βραχίονα μπορεί να εκτιμηθεί η μυϊκή μάζα ενός ατόμου. Για την εκτίμηση της σωματικής διάπλασης παιδιών και εφήβων χρησιμοποιούνται οι καμπύλες ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.