Ανάλυση σύστασης σώματος – λιπομέτρηση

Ανάλυση σύστασης σώματος – λιπομέτρηση

Τι είναι και πώς γίνεται;
Η λιπομέτρηση είναι μία μέθοδος αξιολόγησης των ιστών του σώματος, δηλαδή του σωματικού λίπους, του μυϊκού ιστού και των σωματικών υγρών. Η μέτρηση τους γίνεται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης κατά την οποία εφαρμόζεται μικρής έντασης ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα. Τα συμπεράσματα εξάγονται λόγω της διαφορετικής αντίστασης που φέρει ο καθένας από τους παραπάνω ιστούς στη ροή του ρεύματος. Η διαδικασία γίνεται με γρήγορο, ασφαλή και εντελώς ανώδυνο τρόπο.

Για ποιο λόγο πρέπει να κάνω λιπομέτρηση;
Η σύσταση σώματος αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αξιολόγηση της υγείας του ατόμου. Το σωματικό λίπος αποτελεί το συστατικό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία της λιπομέτρησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία του σώματος καθώς επιτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες όπως η θερμορύθμιση και η παραγωγή ενέργειας. Όμως η συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας λίπους στο σώμα προκαλεί παχυσαρκία και αυξάνει τον κίνδυνο για διάφορες παθήσεις. Αντιθέτως, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό σωματικού λίπους δυσχεραίνει τη λειτουργία του σώματος. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντική η αξιολόγηση της σωματικής σύστασης και όχι μόνο του βάρους. Επιπλέον, η λιπομέτρηση επαναλαμβάνεται τακτικά ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα οι αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα π.χ. σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους βλέπουμε αν η μείωση του βάρους οφείλεται σε απώλεια λίπους ή μυϊκού ιστού.

Μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να κάνω λιπομέτρηση;
Για να γίνει σωστά η μέτρηση, ο εξεταζόμενος οφείλει να έχει ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες απλές οδηγίες την προηγούμενη ημέρα. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων τα οποία θα πρέπει να αποφύγουν τη λιπομέτρηση π.χ. εγκυμονούσες. Όλα τα παραπάνω καθώς και οι οδηγίες για την προετοιμασία δίνονται γραπτά στην πρώτη συνάντηση με τη διαιτολόγο.